Belangrijkste wijzigingen:

Governance

Op het gebied van Governance en intern toezicht krijgen bestuurders en toezichthouders te maken met de fit- en propertest. Zowel aan bestuurders als commissarissen worden bij benoeming en herbenoeming eisen gesteld aan de geschiktheid. In de fit- en propertest wordt gekeken naar geschiktheidscriteria, zoals competenties, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. Daarnaast zijn er aangescherpte regels ten aanzien van investeringsbeslissingen. En commissarissen krijgen een meldingsplicht, indien zich situaties voordoen die het belang van de volkshuisvesting kunnen schaden, zoals fraude of de realisatie van projecten met te grote financiële risico’s.

Belangrijkste aandachtspunten 

  • Zowel de bestuurder als de commissarissen moeten door de Autoriteit geschikt en betrouwbaar worden geacht. Hiertoe wordt een fit- and propertest afgenomen.
  • De maximale zittingstermijn van een toezichthouder bedraagt vier jaar met de mogelijkheid om slechts éénmaal te worden herbenoemd voor maximaal vier jaar.
  • De RvT dient tenminste voor de volgende zaken toestemming te geven: uitbrengen bod, investeringen vanaf drie miljoen euro, verkoop van onroerende zaken vanaf tien miljoen euro, aangaan of verbreken van verbindingen die van ingrijpende betekenis zijn voor de TI en ontslag of wijziging van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk deel van het personeel.
  • De RvT dient zich naar het belang van de betrokken belanghebbenden te richten, waarvoor een goede relatie met hen belangrijk is. Commissarissen dienen aanspreekbaar te zijn.
  • Verplichte melding door RvT aan Autoriteit bij toebrengen van schade aan volkshuisvestelijk belang, financiële problemen of integriteitskwesties.
  • De statuten dienen uiterlijk 1 januari 2017 te zijn aangepast.

▸ MEER INFO: Governance

▸ Hulpvragen, deadlines & aandachtspunten