Passendheidstoets!

Een regel met majeure gevolgen is de passendheidstoets: van de woningen die corporaties toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag, heeft ten minste 95% een huurprijs tot de aftoppingsgrens. Deze regeling heeft grote gevolgen voor het huisvesten van doelgroepen, het voorraadbeleid en de verdiencapaciteit van de TI. In veel gevallen zal de passendheidstoets vragen om huurmatiging, omdat anders de slaagkansen van huurtoeslaggerechtigden dalen.

Hulpvragen, deadlines & aandachtspunten