Belangrijkste wijzigingen:

Maatschappelijke verankering

De maatschappelijke verankering van de TI wordt anders geregeld. De TI wordt - indien de gemeente geldend volkshuisvestelijk beleid heeft - verplicht de gemeente en huurdersorganisaties uit te nodigen voor prestatieafspraken. Als onderdeel hiervan stelt de TI een bod op: een activiteitenprogramma met een financiële bijdrage. De realisatie van het activiteitenprogramma wordt jaarlijks gemonitord. Doordat huurdersorganisaties gelijkwaardig aan tafel zitten, ontstaat een extra (wettelijke) vorm van invloed en toezicht. 

Belangrijkste aandachtspunten 

  • De TI brengt een bod uit waarin ze haar bijdrage aan de woonvisie duidt. De woonvisie wordt een leidend kader voor de activiteiten die de TI oppakt.
  • De TI dient naar redelijkheid bij te dragen. De bijdrage en investering dient in verhouding te staan tot de opgave.
  • Huurdersorganisatie wordt een gelijkwaardige partner bij het maken van prestatieafspraken.
  • Indien partijen er onderling niet uitkomen bij het maken van prestatieafspraken, kunnen partijen een geschil voorleggen aan de Minister.
  • Gemeente en huurdersorganisatie krijgen informatierecht: de TI moet informatie leveren die het mogelijk maakt om de redelijkheid van het bod te toetsen.

▸ MEER INFO: Maatschappelijke verankering

▸ Hulpvragen, deadlines & aandachtspunten