Organisatiestructuur, administratie, verslaglegging en financiële inrichting