Kalender voor implementatie

De Woningwet vereist nogal wat van de toezichthouders. Waarop moeten zij toezien, wanneer moet wat geregeld zijn? Wij helpen toezichthouders via onderstaande implementatiekalender. In de wet wordt een aantal harde data genoemd waarop wijzigingen uit de Woningwet gereed moeten zijn. In onderstaande implementatiekalender geven wij deze weer. Rondom het proces van het maken van prestatieafspraken gelden nog meer data die voor de TI van belang zijn. Deze zijn in Maatschappelijke verankering apart weergegeven.