Taakafbakening van woningcorporaties

De veranderingen in het taakveld van de TI heeft direct gevolg voor het toetsingskader en de toezichtsagenda van de RvC, die ook aangescherpt moeten worden. Bovendien zal de RvC moeten toezien dat gewerkt wordt binnen de ruimte die de wet biedt. 

In dit hoofdstuk vindt u welke activiteiten zijn toegestaan en welke niet meer. Dit betreft enerzijds de feitelijke regels en anderzijds de mogelijke gevolgen in de praktijk, denk aan de effecten van de passendheidstoets voor woningzoekenden, voorraadbeleid én de financiële positie van de TI.